Gelukkige jeansmakers, betere jeans
 


Minder slecht doen is niet langer goed genoeg. Wij gaan een stap verder. Onze productie is goed voor iedere persoon die met onze producten in aanraking komt.

We believe in a world where everyone is responsible for cleaning up their own mess. With our circular philosophy, we want to design our products in a way that they can be reused, recycled and upcycled easily. That’s why we don’t use leather labels, but printed ones instead. Worn out jeans are shredded, cut into pieces and blended with virgin cotton. This is how a new MUD Jeans denim yarn is born.Our fair production process

Picking
Mumbai, India


Shredding, mixing, spinning
Valencia, Spaina

Dyeing, weaving
Valencia, Spain

Stitching, washing
Touza, Tunisia

Logistics
Nieuwegein, The Netherlands

Business
Laren, The Netherlands
Wij geloven in een wereld waarin iedereen verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn eigen rommel. Met onze circulaire filosofie willen we onze denim collecties zo ontwerpen dat ze gemakkelijk hergebruikt, gerecycled en geupcycled kunnen worden. Daarom gebruiken we geen leren labels, maar bedrukte labels. Versleten jeans worden versnipperd, in stukken gesneden en vermengd met nieuw katoen. Zo ontstaat een nieuw MUD Jeans spijkergaren.
Een eerlijk productieproces


Plukken
Versnipperen, mengen, spinnen.
Verven, weven.
Stikken, wassen.
Verkoop van jeans, inzameling van jeans voor recycling

A short supply chain allows full transparency and control over our products. And makes regular visits easy.


A short supply chain

We aim to create products that are good for the planet and every person that encounters them. That’s why we keep our supply chain short and build long-lasting relations with our suppliers. We’ve put a Code of Conduct in place which you can find here. All of our main supply chain partners have signed our Code of Conduct. This way we can directly create a safer and healthier working environment for our colleagues in and outside the factories. We’ve set three references that help us assess the situation at the factories we work with.


Fair wages

We want to provide fair and equal pay so we can enrich the livelihood of everyone working across our supply chain. Therefore, we aim to pay every worker in our supply chain above minimum wage.

In 2016, we were audited by the Fair Wear Foundation as we were a part of their Young Designer Program. There were definitely points for improvement, which have been solved through a Corrective Action Plan. In 2022 we will complete our third audit with the Social and Labor Convergence Program (SLCP). Through this new audit, we will find out more about the wage situation at Yousstex International and compare the findings to our last audit and set action points.Working environment

Anybody working full-time knows how much our surroundings influence our mental and physical health. Through conscious product and production choices we aim to empower our factory colleagues through a safe and healthy working environment where their abilities can thrive.


Equality

We care for solidarity, inclusiveness and democracy, regardless of race, gender, age, shape or ability. The garment industry is dominated by female workers, 80% of this industry is made up of women between the ages of 18 and 35. MUD Jeans believes that this industry could have a great potential as an emancipatory force for women all around the world.

That is why equality is high on our agenda. 90% of the workers at Yousstex International are women. For these women, personal development is closely linked to conditions at work and we want to empower them through an equal working environment.
Een korte supply chain

Wij willen producten maken die goed zijn voor de planeet en voor iedereen die ermee in aanraking komt. Daarom houden we onze supply chain kort en bouwen we duurzame relaties op met onze leveranciers. Wij hebben een gedragscode opgesteld die je hier kunt vinden. Al onze belangrijkste partners hebben onze gedragscode ondertekend. Zo kunnen we een veiligere en gezondere werkomgeving creëren voor onze collega's in en buiten de fabrieken. We hebben drie referenties vastgesteld die ons helpen de situatie in de fabrieken waarmee we samenwerken te beoordelen.


Eerlijke lonen

We willen een eerlijk en gelijk loon bieden, zodat we het levensonderhoud van iedereen die in onze supply chain werkt kunnen verrijken. Daarom streven we ernaar elke werknemer boven het minimumloon te betalen.

In 2016 werden we gecontroleerd door de Fair Wear Foundation omdat we deel uitmaakten van hun Young Designer Program. Er waren zeker verbeterpunten, die zijn opgelost door middel van een Correctief Actieplan.

In 2022 hebben wij onze derde audit met het Social and Labor Convergence Program (SLCP) afgerond.

Werkomgeving

Ledereen die fulltime werkt weet hoezeer onze omgeving van invloed is op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Door bewuste product- en productiekeuzes willen wij onze collega’s in de fabriek een veilige en gezonde werkomgeving bieden waarin zij hun capaciteiten en talenten verder ontwikkelen.


Gelijkheid

Wij zorgen voor solidariteit, inclusiviteit en democratie, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, vorm of vermogen. De kledingindustrie wordt gedomineerd door vrouwelijke werknemers, 80% van deze industrie bestaat uit vrouwen tussen de 18 en 35 jaar. MUD Jeans gelooft dat deze industrie een groot potentieel heeft als emanciperende kracht voor vrouwen over de hele wereld. Daarom staat gelijkheid hoog op onze agenda. 90% van de werknemers van Yousstex International zijn vrouwen. Voor deze vrouwen is persoonlijke ontwikkeling nauw verbonden met de omstandigheden op het werk en wij willen hen sterker maken door middel van een gelijke werkomgeving.
Toegevoegd aan winkelwagen

Product title

€29,95

€29,95

Verwijderen

Totaal

Subtotaal

Verzending Gratis

Totaal

Terugkeren naar winkel