Wat Is COP26 En Waarom Is Het Zo Belangrijk?

Wat Is COP26 En Waarom Is Het Zo Belangrijk?
Er is de laatste tijd veel te doen geweest over COP26. Maar wat houdt COP26 precies in en waarom is het zo belangrijk, afgezien van het feit dat het een belangrijk evenement rond klimaatverandering is?

Wat is UNFCCC?

 

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering is het eerste internationale verdrag dat betrekking heeft op klimaatverandering. Het werd in 1994 opgesteld en 197 landen, of partijen, hebben het ondertekend. De algemene doelstelling is de stabilisering van de broeikasgasconcentraties "op een niveau waarop gevaarlijke antropogene (door de mens teweeggebrachte) verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen". De partijen komen elk jaar bijeen op de Conferentie van de Partijen (COP) om de tot dusver geboekte vooruitgang en toekomstige acties te bespreken. 

 

Wat is het Paris Agreement?

 

De Overeenkomst van Parijs is in 2015 tijdens COP21 door 196 partijen bij het UNFCCC aangenomen. Het belangrijkste doel is de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2, bij voorkeur 1,5 graden Celsius, ten opzichte van het pre-industriële niveau. De landen moeten nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) indienen, waarin zij beschrijven welke maatregelen zij zullen nemen om dit doel te bereiken.

 

Wat is COP26 en wat zijn de doelen?

 

COP26 is de 26e keer dat de partijen bijeenkomen. Ze werd in 2020 uitgesteld wegens de COVID-19 en vindt nu plaats van 1 tot 12 november dit jaar in Glasgow, Schotland. Sinds het ontstaan ervan is het Akkoord van Parijs een belangrijk onderwerp op de jaarlijkse COP-vergaderingen. De COP26 streeft vier hoofddoelen na:

 

1. Tegen het midden van de eeuw (2050) de wereldwijde netto-nulwaarde veiligstellen en 1,5°C binnen bereik houden

 

Wereldwijde netto-nul-uitstoot zou betekenen dat alle emissies die wereldwijd plaatsvinden, worden gecompenseerd door ze terug uit de atmosfeer te absorberen, bijvoorbeeld via bomen.

 

2. Aanpassing ter bescherming van gemeenschappen en natuurlijke habitats  

 

De landen die het zwaarst door de klimaatverandering worden getroffen, moeten tegen de gevolgen ervan worden beschermd door middel van verdedigingsmechanismen, waarschuwingssystemen en een veerkrachtige infrastructuur. 

 

3. Financiering vrijmaken

 

De ontwikkelde landen hebben beloofd ten minste 100 miljard dollar per jaar vrij te maken voor klimaatfinanciering - een belofte die zij tot dusver niet zijn nagekomen. Dit geld is nodig om de eerste twee doelstellingen van COP26 te verwezenlijken. 

 

4. Samenwerken aan

 

De actie moet worden versneld door samenwerking en het reglement van de Overeenkomst van Parijs, dat nog enige duidelijkheid ontbeert, moet worden voltooid.

Waarom is COP26 zo belangrijk?

 

Velen stellen dat COP26 wel eens de belangrijkste COP tot dusver zou kunnen zijn. Daar zijn verschillende redenen voor.      

1. Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) heeft in augustus van dit jaar zijn zesde evaluatierapport over het klimaatsysteem en de klimaatverandering uitgebracht. Zoals António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, het formuleerde - de bevindingen zijn een "code rood voor de mensheid". Uit het rapport blijkt dat als de CO2-uitstoot in dit decennium niet drastisch wordt verminderd, een temperatuurstijging van meer dan 1,5°C niet kan worden voorkomen of omgebogen.      

2. De NDC's moeten om de vijf jaar door de aangesloten landen worden geactualiseerd. COP26 is de eerste keer dat dit moet gebeuren. Met de bevindingen van het IPCC is het duidelijk dat ambitieuze NDC's dringend noodzakelijk zijn en alle ogen zijn gericht op COP26.      

3. De Covid-19-pandemie heeft de grootste wereldwijde recessie sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. De wederopbouw van de economieën biedt een aanzienlijke kans voor groene investeringen. Of dit ook zal gebeuren, valt nog te bezien.      

4. De VS zullen weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Onder hun huidige president Biden zijn de VS weer toegetreden tot het Akkoord van Parijs, nadat ze zich er in 2019 onder voormalig president Trump uit hadden teruggetrokken. De VS is wereldwijd de op één na grootste uitstoter van CO2, waardoor hun bijdrage aan het Akkoord van Parijs uiterst belangrijk is.      

5. COP25 heeft enige problemen gehad met het bereiken van consensus over belangrijke kwesties zoals het regelboek van Parijs, met name artikel 6 over koolstofmarkten en andere internationale samenwerking. De hoop is dat COP26 erin zal slagen deze kwesties op te lossen.  

Hoe jij mee kan doen?

 

1) Ontdek meer over de bijdragen per land.

 

2) Neem deel aan de evenementen in de COP26 Green Zone in het Glasgow Science Centre. Hoewel de officiële onderhandelingen gesloten zijn voor het grote publiek, kan iedereen gratis deelnemen aan de evenementen in de Groene Zone, persoonlijk of virtueel.

 

3) Blijf leren! Ben je student en wil je meer leren over duurzame mode? We hebben een gratis online studentenprogramma gemaakt met veel interessante interviews en bronnen voor degenen die geïnteresseerd zijn in hoe je de milieu-impact van de mode-industrie kunt verminderen. Blijf op de hoogte voor meer informatie!

 

Hoe MUD Jeans mee doet? 

Wij nemen actief deel aan de evenementen rond COP26.    

1. We maken deel uit van de tentoonstelling van IKEA in de New York Times Climate Hub in Glasgow, waar succesvolle casestudy's en oplossingen in hun waardeketen worden getoond.    

2. We zijn panellid bij One Carbon World's COP26 online workshop, waar we zullen deelnemen aan hun evenement "Hoe kan wereldwijde mode de planeet redden?".    

3. Onze MUD Jeans zullen deel uitmaken van WaterBear's 5-meter lange COP Ness Monster gemaakt van gebruikte jeans. Deze sculptuur wil laten zien dat, in tegenstelling tot het monster van Loch Ness, er niets mythisch is aan de positieve impact die circulair design kan hebben op de mode-industrie. Blijf op de hoogte via onze social media voor updates!

Toegevoegd aan winkelwagen

Product title

€29,95

€29,95

Verwijderen

Totaal

Subtotaal

Verzending Gratis

Totaal

Terugkeren naar winkel